Ποιότητα Προϊόντων

Το δίκτυο καταστημάτων ΕΝΑ FOOD c&c συνεργάζεται με περισσότερους από 1.500 προμηθευτές που ανταποκρίνονται στα κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης που θέτουμε. Κριτήρια που βασίζονται: στην ποιότητα, τη συνέπεια, τη στήριξη των τοπικών προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος & και στις προσιτές τιμές! Πέραν αυτών λαμβάνουμε επιπρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια των προϊόντων και των πελατών μας.

add.to.shopping.list.title
add.to.shopping.list.no.lists
add.to.shopping.list.already.in.list
add.to.shopping.list.added.successfully