Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα

Η ENA FOOD CASH & CARRY ανταποκρινόμενη στις επιφυλάξεις του καταναλωτικού κοινού κοινοποιεί την πολιτική της θέση σχετικά με τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα:

A) Τα ENA FOOD CASH & CARRY προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας δεν πρέπει να προέρχονται ή να περιέχουν συστατικό που να προέρχεται από γενετικά τροποποιημένους (GM) οργανισμούς. Για το συγκεκριμένο σκοπό, η ENA FOOD CASH & CARRY διενεργεί συστηματικούς ελέγχους σε όλα τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (PL). Το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί το αίτημα για την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστοποιητικών από τους προμηθευτές μας καθώς και η διενέργεια όλων των απαιτούμενων ελέγχων στα είδη γνωστής γενετικής τροποποίησης.

B) H ENA FOOD CASH & CARRY, δεν διαθέτει στους καταναλωτές ελληνικά ή εισαγόμενα επώνυμα είδη τα οποία, έπειτα από δήλωση των ίδιων των προμηθευτών τους, περιέχουν GM οργανισμούς και αυτό αναγράφεται στην ετικέτα. H ENA FOOD CASH & CARRY δεν διενεργεί ελέγχους στα είδη αυτά, ενώ δεν ακολουθεί τυχόν υποδείξεις ή καταγγελίες (από blogs, sites κλπ.) περί πιθανής ύπαρξης γενετικά τροποποιημένων συστατικών αν δεν συνοδεύονται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά και αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων.

add.to.shopping.list.title
add.to.shopping.list.no.lists
add.to.shopping.list.already.in.list
add.to.shopping.list.added.successfully