Κύκλος Ποιότητας

Η αναγνωρισμένη ποιότητα, που αποτελεί συνώνυμο του ονόματος και κεντρικός στόχος της εταιρίας μας, είναι αυτό που θέλουμε να απολαμβάνετε σε κάθε προϊόν και υπηρεσία μας. Tο επίτευγμα αυτό είναι αποτέλεσμα της συντονισμένης και καθημερινής προσπάθειας όλων των ανθρώπων μας. Στηρίζεται στην εφαρμογή πάγιων διαδικασιών, αυστηρών προδιαγραφών και συνεχούς παρακολούθησης. Το πάθος μας για ποιότητα ονομάζεται πλέον "Κύκλος Ποιότητας". Η ασφάλεια και η υγιεινή των προϊόντων μας είναι το κέντρο του "Κύκλου Ποιότητας" και κάθε σημείο του αντιστοιχεί και σε ένα έλεγχο μας.

O "Κύκλος Ποιότητας" καλύπτει κάθε στάδιο της διακίνησης των προϊόντων αλλά και κάθε παράμετρο που μπορεί να ελεγχθεί: την προαξιολόγηση και επιλογή των προμηθευτών, την παραλαβή, την αποθήκευση, τη μεταφορά και την πώληση των προϊόντων αλλά και την παροχή εξυπηρέτησης μετά από αυτή.

larisa

add.to.shopping.list.title
add.to.shopping.list.no.lists
add.to.shopping.list.already.in.list
add.to.shopping.list.added.successfully