Προμηθευτές & Υπευθυνότητα

H ENA FOOD CASH & CARRY συνεργάζεται με πολλούς προμηθευτές οι οποίοι έχουν επιλεγεί με αυστηρά κριτήρια. Η συνεργασία βασίζεται στη διαφάνεια, στο διάλογο και στο σεβασμό ανάμεσα στους παραγωγούς, στους εμπόρους και στους καταναλωτές. Η Διεύθυνση Αγορών επιλέγει και συνεργάζεται με τους καλύτερους ή σοβαρότερους προωθώντας εκείνους που στοχεύουν στη δίκαιη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Επίσης, προωθεί κατά 65% τους τοπικούς προμηθευτές εξασφαλίζοντας την κοινωνική και οικονομική σταθερότητα της χώρας και προστατεύοντας ταυτοχρόνως το περιβάλλον αφού μειώνονται οι ρύποι που εκλύονται στην ατμόσφαιρα κατά τη μεταφορά των προϊόντων από το σημείο παραγωγής στο σημείο πώλησης.

add.to.shopping.list.title
add.to.shopping.list.no.lists
add.to.shopping.list.already.in.list
add.to.shopping.list.added.successfully