Μέτρα που λαμβάνουμε στα καταστήματα ENA FOOD CASH & CARRY

Με γνώμονα την ασφάλεια τόσο των εργαζομένων μας, όσο και των πελατών που επισκέπτονται τα καταστήματά μας και σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες των Αρμόδιων Αρχών, προχωρήσαμε στη λήψη επιπλέον μέτρων προστασίας:

Πιο συγκεκριμένα, τοποθετούμε προοδευτικά σε όλα τα καταστήματα διαγραμμίσεις, προκειμένου να τηρείται απόσταση ασφαλείας, τουλάχιστον δύο μέτρων, μεταξύ των πελατών, εντός του κάθε καταστήματος. Οι διαγραμμίσεις αφορούν τόσο τα ταμεία, όσο και τα λοιπά σημεία εξυπηρέτησης.
 
Παράλληλα, με στόχο να μην παρουσιαστούν φαινόμενα συνωστισμού και συμφόρησης, προχωρήσαμε στην εφαρμογή της οδηγίας, η οποία προβλέπει την ταυτόχρονη παραμονή εντός καταστήματος συγκεκριμένου αριθμού πελατών (1 άτομο ανά 20 τ.μ.). Σε όλα τα καταστήματα ENA FOOD CASH & CARRY, χορηγείται σε κάθε πελάτη αριθμημένη κάρτα εισόδου την οποία θα επιστρέφει κατά την έξοδο του από το κατάστημα.
 
Σημειώνεται πως η ισχυρότερη θωράκιση για την υγεία μας, είναι η υπεύθυνη στάση όλων μας. Είναι σημαντικό να τηρούμε τις οδηγίες της πολιτείας και να συνεργαζόμαστε με τους υπαλλήλους κάθε καταστήματος, έχοντας πάντα στο νου πως εργάζονται, με στόχο την εξυπηρέτηση και την προστασία μας.

add.to.shopping.list.title
add.to.shopping.list.no.lists
add.to.shopping.list.already.in.list
add.to.shopping.list.added.successfully